web tasarım, seo
05301597840 bilgi@8gen.com

Network

Network Çözümleri

• Kablosuz Ağ Kurulumu

Kablosuz ağ nedir ?

Birden fazla bilgisayarın ve/veya Palm, Macintosh, SmartPhone cihazlarının birbiri arasında kablosuz radyo frekansları kullanarak veri alışverişi yapabilmesine WIRELESS (Kablosuz) Network denir.

Neden kablosuz ağ ( wireless ) kullanmalıyız ?

Techintech, müşterilerini kablolu ağ problemlerinden, bina içerisindeki kablo karmaşasından, bina dışı ve kampüs içerisindeki kablolama maliyetlerinden ve taşınma esnasında tekerrür eden altyapı maliyetlerinden korumak amacıyla kablosuz yerel alan ve uzak ağ bağlantı çözümleri sunmaktadır.

Techintech kablosuz ağ hizmetleri, ağın tasarımı, site survey (keşif), mobil cihazlar için serbest dolaşım bölgelerinin belirlenmesi, Access Point kurulumu, uzak bağlantı ve bina dışı kullanımlar için anten görüş testleri ve anten kurulumu, ağ kurulumu, yönetimi ve desteği dahil uçtan uca çözümleri kapsar.

Techintech kablosuz ağ çözümleri, sürekli seyahat eden çalışanları olan şirketlerde, kablo problemleri yaşamak istemeyen şirketlerde , bina içerisinde ve bina dışında düşük maliyetli çözümler isteyen kurumlarda, kablo mesafelerinin problem olduğu durumlarda ve fiber gibi yüksek hız beklentisinin olmadığı kolay işletilebilirlik istenen kurum ağlarında kullanıcılara büyük avantajlar sağlar.

 

• Merkez-Şube VPN bağlantı

VPN = Virtual Private Network, sanal paylaşımlı ağ olarak tanımlıya biliriz peki vpn bize nasıl bir yarar sağlar ki biz VPN kullanalım.

VPN işin aslı çalışma mantığı olarak aslında olamayan ama farklı hatlar üzerinden ki bu tüm dsl sistemleri, uydu bağlantıları, kablo net yapıları, leased line hatlar üzerinden farklı noktada olan iki noktayı aynı ağda çalıştırmak içindir. Şöyle düşünelim iki farklı ülkede iki ayrı ofisimiz var ve bunlar arasında bir alt net kurmak istiyoruz işte burada devreye vpn girecektir.
Vpn bize hem dosyalarımızı aynı ağda paylaşmamızı hem de içerde çalışan lotus note yada benzeri Microsoft Exchange türevi vpn zorunlu bir yazılım var ise bunlara ulaşımı sağlayacak ve bunu bulabileceğiniz en güvenli şekilde yapacaktır. Ama VPN nin en temel tanımlaması genelde internet havuzundan bir noktadan ( ip den ip ye ) bir kanal açmaktır.

Lan Çözümleri

Bilgisayarların çok büyük bir bölümü birbiri ile haberleşme ihtiyacı duyuyor. Çok kullanıcılı yazılımların artması ve Internet’in IP teknolojisini yaygınlaştırması sayesinde bu ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Bilgisayarlar arası bağlantılar genel olarak 2 ye ayrılırlar:

• LAN (Local Area Network) – Yerel bilgisayar ağı
Farklı noktadaki bilgisayarların birbirine bağlanması ile oluşan ağ.
• WAN (Wide Area Network) – Uzak bilgisayar ağı
Aynı noktadaki bilgisayarların birbirine bağlanması ile oluşan bilgisayar ağı.

Bilgisayarların birbirine bağlanması sayesinde kullanıcı grupları arasında bilgi paylaşımı kolaylaşmıştır. Bilgi paylaşımının artması da bilgisayarların birbirine daha yüksek hızlarda bağlanması gereksinimini arttırmıştır. Bağlantı hızları yeni teknolojilerin geliştirilmeleri ile sürekli olarak arttırılmaktadır.

Bunlar dışında artık Internet ağı da ayrı bir ağ tipi olarak kabul edilmeye başlamıştır. Bağlantı maliyetlerinin düşmesi ile Internet kullanımının yaygınlığı her yıl bir öncekine göre katlanarak artmaktadır. Internet kullanımın artmasının sonuçlarından biri de Internet’ten gelen saldırıların artması ve çeşitlenmesidir. Buna bağlı olarak güvenlik sistemleri de teknolojik olarak geliştirilmektedir.

Bilgisayar ağları bilgi paylaşımını kolaylaştırdığı gibi istenmeyen yazılımların da istenmeden paylaşımını sağlamaktadır. Bu yazılımlara örnek olarak worm, virüs, truva atı ve exploit leri örnek verebiliriz.+

Wan Çözümleri

Farklı noktalardaki bilgisayarların veri alış verişi için gerekli ortam uzak ağ bağlantıları kullanılarak sağlanır. Bağlantı aşağıdaki ortamlar üzerinden sağlanabilir:

• Kiralık TDM data devresi: 2 nokta arasında bağlantıyı sağlar.
(+) Alınan hızı taahhüt eder ve hız zaman içinde değişiklik göstermez.
(-) Kullanım maliyeti mesafeye göre değişir ve uydu bağlantısı hariç diğer bağlantılara göre yüksektir. Kurulum her nokta bağlantısı için en az 2 adet modem ve 2 adet router veya port gerektirir.

• Noktadan noktaya Frame Relay devresi: 2 veya daha fazla nokta arasında bağlantıyı sağlar. 2 farklı hız ile kullanılabilir, bunlar CIR (Taahhüt edilen veri hızı) ve EIR (Arttırılmış veri hızı). CIR hattın sürekli sağlayacağı azami hızı belirtir, EIR ise şebeke müsait ise ihtiyaç anında çıkılabilecek azami hızı belirtir. Örneğin normal kullanımı 1024 kb/s olan bir bağlantı için zaman 2048 kb/s veri akıtmak gerekli olsun, ancak bu 3 ayda bir ve sadece 2 saatliğine gereksin ve çok kritik olmasın. Bu uygulama için 1024 kb/s CIR ve 1024 kb(s EIR kapasiteli bir F/R hat uygun olacakır. 1024 kb/s CIR sürekli sağlanacak olup ihtiyaç anında ek olarak 1024 kb/s kulanılabilir. Ancak ek olarak kullanılacak kapasite servis sağlayıcı tarafından taahhüt edilmeyip sadece şebeke müsait ise verilebilir.

(+) Kullanım maliyeti kiralık TDM data devresine göre daha uygundur ancak performansı zaman zaman daha düşük olabilmektedir. Her nokta bağlantısı için 1 adet router veya port ve 1 modem gerektirir.
(-) Performansı zaman zaman daha düşük olabilmektedir. Özellikle IP üzerinden ses (VoIP) iletiminde gürültü ve parazit gibi sorunlar çıkarabilmektedir.

• Noktadan noktaya Metroethernet: Özellikle 10 Mb/s – 100 Mb/s gibi hızlarda bağlantı için optimum çözüm sayılabilir.
(+) İşletme maliyeti özellikle yüksek hızlar için oldukça uygundur.
(-) Yeni bir hizmet olup henüz çok yaygın değil. QoS kullanmak için ek router veya benzeri cihazlar gerekli.

• Noktadan noktaya G.HSDSL: 2-3 Mb/s kapasitelere kadar çıkabilen bu bağlantı IP teknolojisi kullanılarak verilmektedir.
(+) Kurulum ve işletme maliyetleri oldukça düşüktür.
(-) Yeni bir hizmet olup henüz yaygın değildir.

• Wireless bağlantılar: Birbirini “görebilen” 2 nokta arasında iletişimin radyo dalgaları kullanarak sağlanmasıdır. Her 2 noktaya da özel antenler ve alıcı/verici network cihazları kurulur.
(+) Kurulum ve işletme maliyetleri oldukça düşüktür.
(-) 2 noktanın birbirini fiziksel olarak görmesi gerekir. Kurulumdan sonra antenler arasına girebilecek herhangi bir engel ve/veya girişim iletişimde gecikme ve kopmalara yol açabilir.

• Fiberoptik bağlantılar: Genellikle 2 noktanın çok yüksek hızda bağlantısının gerektiği durumlar için tercih edilir.
(+) Çok yüksek hızlarda iletişime olanak vermektedir. Çevredeki manyetik girişimlerden etkilenmez.
(-) Kurulum maliyeti yüksektir.

• Uydu üzerinden bağlantılar: Bağlantı içn uydu alıcı/vericileri kullanılır. Noktalar uydu üzerinden birbirine bağlanır.
(+) Gökyüzünü ve söz konusu uyduyu / uyduları görebilen her yere bağlantı olanağı vermektedir. Özellikle altyapının kötü olduğu veya altyapı olmayan verlerde tek çözümdür..
(-) Kurulum ve işletme maliyeti yüksektir.

• GSM üzerinden bağlantılar: Bağlantı için GPRS, EDGE, UMTS gibi veri aktarımını destekleyen cihazlar kullanılır.
(+) Gezici birimlerin birbiri ve merkez noktalar ile haberleşmesi için çok elverişli bir çözümdür. Altyapı olmayan ancak GSM in çalışabildiği yerlerde de sınırlı olarak kullanılabilir.
(-) Yüksek miktarda veri aktarılan uygulamalar için işletme maliyeti yüksektir. Hız sabit olmayıp GSM şebekesinin o anki durumuna göre değişebilmektedir.
Her bağlantı türünün kendi karakteristiği vardır ve kullanılacak topoloji ve uygulamaya göre en ekonomik olanı seçilmelidir.

Yapısal Kablolama

Yapısal kablolama sistemi, bir binanın ses, veri, görüntü ve çeşitli bina yönetim sistemlerini (kamera, hırsız alarm, güvenlik girişi, yangın alarm, enerji sistemi gibi) birbirine entegre eden kablolama ve bağlantı ürünlerinin oluşturduğu yönetilebilmeye ve genişlemeye imkan sağlayan bir yapıdır.

Yapısal kablolama, açık mimari, standardize edilmiş medya ve katmanları, standart bağlantı ara yüzleri, ulusal ve uluslar arası standartlara bağlılığı ve toplam sistem tasarımı ve uygulaması gibi önemli özelliklere sahiptir.

Yapısal Kablolama Sistemi ses, veri, görüntü ve bina yönetim sistemlerini aynı tip sinyal ile taşımak zorunda değildir. Bu sinyaller analog veya dijital olabilir.

Kablolama Sistemi boru, tava ve kanallarla koruma altına alınarak yapısal kablolama yatırımları korunmuş olmaktadır.

Yapısal Kablolama Sistemi yönetim giderleri açısından oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır.

Yapısal Kablolama Sistemlerinde kullandığımız markalar
Kablo Markaları
HCS, AMP, XPCable, BRAND-REX, MOLEX, AVAYA

Yedekleme Çözümleri

– Şirketinizde en azından kritik bilgileriniz günlük yedekleniyor mu?
Kaybolan veri, kayıp iş gücü ve yeniden üretilmesi çok pahalı bilgi anlamına gelir . Yedeğiniz ne kadar eksiksiz ve yeni olursa o kadar az kaybınız olur ve işinize sorunsuz geri dönersiniz . Hangi sıklıkta yedek almanız gerektiği sizin ne kadar veri kaybetmeyi göze alabildiğinize bağlıdır.

– Yedeklenen bilgiler 24 saat içinde güvenli bir dış arşive gidiyor mu?
Farklı bir yerdeki yedek kopyanız merkezdeki yedeklerinizin başına birsey gelmesi veya bir felaket karşısında belkide veri geri dönüşü için son şansınız olabilir. Yedek kopyanızi mümkün olduğu kadar çabuk gönderin!
( Double-Take veya MirrorView kullanıyorsaniz gerek yok* )

– Arşiv kopyasını belirlenen Kanuni sürelerde saklıyor musunuz?
Herkese göre farklılıklar göstermekle birlikte kanunlar finansal ve diğer bazı (laboratuvar sonuçları gibi) verileri belirlenen sürelerde gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklamanızı gerektirebilir. Belirlenen süre geçmeden yedeklerinizi silmemelisiniz!

– Yedek alınırken kontrol edilmesini sağlıyor musunuz?
Yedek alırken ” Konrol Et:Verify ” seçeneğini kullanmanız orjinal ve yedeğin aynı olduğunu gösterir. Ayrıca belli aralıklarla yedeklerinizi geri açıp işe yarar yedek alıp almadığınızı kontrol etmelisiniz.

– Günlük-Haftalık-Aylık yedek alıyor musunuz?
Titiz bir dönüşümlü yedekleme yöntemi istediğiniz zamana dönüp verilerinizi kurtarmanızı saglar (Örneğin virüs saldırısından önceye dönebilirsiniz.) En çok kullanılan GFS dönüşümlü yedek yöntemi size hem yönetim ve takibi kolay veri güvenliği sağlar.

– Yedeklemenizi manuel mi yoksa otomasyonla mı yapıyorsunuz?
Sistemli ve düzenli yedekleme hızlı veri kurtarmayı getirir. Yedeklemeyi otomatize etmek müdahale gerektirmez , yedeklemeyi hızlandırır, insan hatalarını azaltır ve maliyetleri düşürür. Yedeklemenizi eğer manuel olarak yapıyorsanız sağlam yedek alma prosedürleri oluşturulması gerekmektedir.

– Mevcut yedekleme sistem ve prosedürlerinizin durumu?
Mevcut yedekleme sistem ve prosedürleriniz yönetimin belirlediği çalışır olma süresine uyuyor mu? Yedek alırken kullanıcılarınız bekliyor yada kullanıcılarınız çalıştığı için yedek alamıyor musunuz? Birçok uygulama günümüzde artık ” online ” yedekleme gerektirmektedir. 24 saat üretim yapılırken sistemin kullanıma kapatılması kabul edilemez.

– Mevcut felaketten kurtarma sistem ve prosedürlerinizin durumu?
Şirketinizin felaketten kurtarma plan ve hazırlıkları temel fonksiyonlarınızın belirlenen maksimum süre içinde çalışır hale gelmesini sağlamalıdır. Bazı gerçekten kesilmemesi gereken görevler replikasyon gerektirir. (MirrorView ve DoubleTake gibi)

– Yedekleme çözümünüzün ileriye yönelik yeterlilik durumu?
Yazılım ve donanım olarak genişleyebilir, geriye ve ileriye yönelik uyumlu, veri artışını destekleyen bir yedekleme çözümünüz varmı? Yedekleme sisteminize yaptığınız yatırımın korunması ve yeni teknolojilere daha sorunsuz geçişler yapabilmeniz için iyi bir planlama yapmanız gerekir. Kullandığınız yedekleme yazılım ve donanımınız yeni nesil çözümlerini şimdiden ilan ediyorsa “Evet” diyebilirsiniz.

– Yedekleme ve kurtarma sisteminiz veri artışına göre mi?
Veriler yaşayan organizmalardır ve sürekli büyürler. Dünyadaki veri miktarı her 12-18 ayda bir ikiye katlanmaktadır. Veri artış oranınızı belirleyip uygun çözümü seçebilmeniz için çeşitli online araçlar mevcuttur.

– IT yapınızdaki bir kaybın finansal olarak işinize etkisi?
BIA “Iş Sürekliliği Planı” nın kalbidir ve beklenmeyen bir sistem sorunu karşısında finansal, kanuni ve ticari riskleri sınıflandır. Böylece kurtarma işlemi için öncelikler doğru belirlenir. Analiz sırasında sistemlerin arasındaki bağımlılıklar, kayıplar ve hafifletilebilir riskler incelenir.

SUNUCU ÇÖZÜMLERİ

En güncel sunucu ve istemci sistemleri olan Microsoft ve Linux konularında sertifikalı uzman kadrosu ile kaynak yönetimi, veri tabanı, web uygulamaları, e-mail ve internet kaynak paylaşımı projeleri, kurulum ve teknik destek hizmetleri sağlanmaktadır.

• Server mimarisinin planlanması
• İşletim sistemlerinin belirlenmesi
• Domain – Client yapısı ve konfigurasyonu
• Kullanıcı – Grup düzenlemeleri ve Güvenlik ilişkileri
• Dosya ve Dizin erişim sisteminin planlanması ve yapılandırılması
• Yönetim araçları ve servis uygulamaları
• Terminal Services Uygulamaları (Uzak Masaüstü Uygulamaları)
• Veri tabanı uygulamaları
• Elektronik posta (e-mail), web ve internet hizmetleri
• İnternet ve data güvenlik uygulamaları
• File Server Sistemleri
• Server Clustering
• Yedekleme sistemleri
• Network security and management (network güvenliği ve yönetimi), Monitoring (izleme), Report Generator (Raporlama) uygulamaları

Server Mimarisi ve Yararları:

• Yenilikçiliği etkinleştirmek
• Karmaşıklığı basitleştirmek
• Güvenliği sağlamak ve En üst düzeye getirmek
• Ölçeklenebilir ve Genişleyebilir olmak
• Yönetilebilir olmak
• Performans kazanmak var olan yatırımlarınızı korumak
• Altyapınızdaki BT kaynaklarını en iyi duruma getirmek
• Verileri bir sunucuda merkezi olarak depoladığınızda işiniz için kritik önemi olan bilgileri daha iyi yönetebilirsiniz. (Verilerinizi merkezileştirmeniz ve düzenlemeniz gerekiyor )
• Verileri bir PCden diğerine geçirmek gibi, dosyaları ve diğer verileri PCler arasında paylaşmak da çok kolaylaşır.
• PClerdeki dosya ve verileri sunucuya yükleyerek bu PClere yeniden işlerlik kazandırılabilir.
• Kolayca yedekler oluşturarak verilerinizi koruyabilirsiniz. (Verilerinizi daha güvenli tutmak için yedeklemeleri basitleştirmeniz gerekiyor)
• İşletme olarak daha iyi düzeyde birlikte çalışabilirsiniz.
• Sunucu tabanlı ağlar veri paylaşımını kolaylaştırmakla kalmaz, çalışanlarınızın ve diğer ekip üyelerinin web üzerinden birlikte çalışmasına olanak sağlar
• Birden çok PCde Muhasebe Çözümleri gibi iş kolu uygulamalarını çalıştırmak istiyorsanız, sunucuya kesinlikle gereksiniminiz var
• Hareketli bir işgücüne sahip olabilirsiniz. Sunucular, yetkili ofis dışı çalışanların ağınıza uzaktan erişmesine olanak tanıdığından, seyahatte olan, evden veya büro dışından çalışan kişiler arasında veri paylaşımı sağlar.
• Ayrıca, güvenlik duvarlarını daha iyi yönetebilir, verilerinize yönelik tehditleri izleyebilir ve virüslere karşı korumayı ve yetkisiz erişim algılamasını daha kolay dağıtabilirsiniz.
• Daha yüksek işlemci gücü elde edebilirsiniz. Sunucular, dev veri yığınlarını depolayarak, belleği serbest bırakarak ve tek tek PClerin daha yüksek performansla çalışmasını sağlayarak ağınızın gücünü artırabilir.
• Şirketiniz büyüyor ve yeni bilgisayarlar ve çalışanlar eklemeyi planlıyorsunuz

• Server Kurulumları (Windows, Linux, BSD Unix)

o E-posta Server Kurulumu
? Qmail & Sendmail
? Email filtreleme
? Email routing
? Antivirus
? Spam koruma
? Webmail
? Spam & Virüslü mesaj Karantina yonetimi
? RBL, SPF, Bayesian kontrol
? Kullanıcı bazlı ayar, whitelist, blacklist,
? Web paneli ile yönetim
? ETRN
? Mrtg ile takip
? Grafiklendirme; grafdefang
? Esnek uygulamalar & isteğe bağlı çözümler
o Proxy Sunucu Kurulumu
? Zaman, ip, kullanıcı adı, site, kelime bazlı içerik filtreleme
? Ip ile authentication, kullanıcı adı şifre ile authentication
? Reklam filtreleme
? Antivirus
? LDAP
? MRTG ile proxy’nin yakından takibi
? Sarg, squint

o Veri Tabanı Server Kurulumu
? MySQL & PostgreSQL, MsSQL
? Web paneli ile yönetim

o Web Server Kurulumu
? Apache, IIS, thttpd
? Application layer koruma
? Her türlü authentication
? Web server proxy
? LDAP ile authentication
? LDAP ile virtual hostigg
? Mysql ile virtual hosting

o DNS Server Kurulumu
o FTP Server Kurulumu
? LDAP ve LDAPsız
? Upload download bandwith kısıtlama
? Upload edilebilen dosya boyutu kısıtlama
? Upload edilebilen dosya sayısı kısıtlama

o Fax Server Kurulumu
? Email ile fax atip, alabilme
? Network printer ile fax atabilme
? Web tabanlı fax atabilme

o Dosya Server Kurulumu
? DC Domain controller (LDAP)
? Merkezi pdf yaratim hizmeti
? File server
? Merkezi printer hizmeti

o IDS (Saldırı Tesbit Sistemi)
? Snort
? Web tabanlı takip
? Saldırılara haber verme, email, Instant message
o IPS (Saldırıdan Korunma Sistemi)